GŁÓWNA

O FIRMIE

KONTAKT

PLIKI

LINKI

   


O FIRMIE

             Rok  założenia  - 1992

                Wspólnicy :

 

-     arch. Janusz Dubowik (upr. proj. 32/79/OL). Specjalista w projektowaniu inwestycji budowlano-architektonicznych użyteczności publicznej i rewaloryzacji zabytków. Wpisany na listę Warmińsko-Mazurskiej Izby Architektów.

 

-     arch. Marian Kopliński (upr. proj. 39/87/OL, upr. urbanistyczne MGPiB 963/89). Specjalista w zakresie systemu gospodarki przestrzennej i metodyki prac planistycznych. V-ce prezes Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Olsztynie, v-ce przewodniczący Rady Nadzorczej Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Warmińsko-Mazurskiej Izby Architektów. Ekspert: Sejmowej Komisji Polityki Przestrzennej, Mieszkaniowej i Budownictwa (1999-2001), Komisji ZG SARP d/s Legislacji, Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Olsztynie. Wpisany na listy: Północnej Okręgowej Izby Urbanistów (pod numerem G-083/2002) i Warmińsko-Mazurskiej Izby Architektów.

 

-   arch. Szymon Zabokrzecki (upr. proj. 226/92/OL, upr. urbanistyczne UMiRM Nr 1535). Specjalista w zakresie planowania obszarów przekształceń urbanizacyjnych i obszarów chronionych. Wpisany na listy: Północnej Okręgowej Izby Urbanistów (pod numerem G-092/2002) i Warmińsko-Mazurskiej Izby Architektów.

 

 

WYKAZ  PRAC URBANISTYCZNYCH WYKONANYCH  przez BDK s.c. w trybie ustawy z dnia 7.07.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (TEKST JEDNOLITY Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późn. zmianami) W LATACH 1998-2003.

 

I.                STUDIA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (WRAZ ZE STRATEGIAMI ROZWOJU) :

 

-     gminy Rybno

-     gminy Giżycko

-     miasta Mrągowa

-     gminy Lubawa

-     miasta i gminy Reszel

-     miasta Ostróda

-     gminy Miłki

-     miasta i gminy Orneta

-     miasta i gminy Miłomłyn

-     gminy Iława

-     gminy Biskupiec Pom.

-     miasta Makowa Mazowieckiego 

-     miasta i gminy Jeziorany

-     miasta i gminy Susz 

-     miasta i gminy Mrocza 

-     gminy Świętajno

-     gmina Janowo

 

II.              MIEJSCOWE  PLANY  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO:

 

-     Obszarów turystyczno - wypoczynkowych gminy Rybno,

-     Osiedla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Żeromskiego w Lidzbarku,

-     Osiedla 40-to lecia w Ostródzie,

-     Osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Jagiełły - Grunwaldzkiej  w Ostródzie,

-     Restrukturyzacji i przekształceń obszaru zabudowy XIX - wiecznej miasta Ostródy w rejonie ulic Gizewiusza – Olsztyńskiej,

-     Zespołu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Rzepnikowskiego w Lubawie,

-     Strefy usług turystycznych i mieszkalnictwa Powałczyn - Piasutno w gminie Świętajno,

-     Zespołu zabudowy mieszkaniowej i usług turystycznych w Wałdowie gmina Ostróda,

-     Centrum m. Giżycka (sporządzany wspólnie  z arch. Januszem Korzeniem – czł. GKUA - w formule „possibility study” dla działań promocyjnych i kapitałowych Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki)

-     Restrukturyzacji i przekształceń obszaru między al. Wojska Polskiego, rzeką Łyną, linią PKP i ul. Kasprowicza w Olsztynie (dz. Zatorze)

-     Restrukturyzacji i przekształceń obszaru historycznego układu urbanistycznego miasta Miłomłyna

-     Wsi Spychowo, Kierwik i Jerutki w gminie Świętajno

-     Śródmieścia miasta Ostródy

-     Restrukturyzacji i przekształceń cz. śródmieścia m. Olsztyna między ul. Knosały i Niepodległości oraz rz. Łyny

-     Zespołu zabudowy jednorodzinnej w gminie Lubawa – Fijewo

-     Zespołów zabudowy letniskowej w miejscowości Marksewo, gm. Szczytno

-     Południowej części miasta Ostródy

-     Dzielnicy Jaracza w mieście Ostróda

-     Dzielnicy Zajezierze w mieście Ostróda

-     Zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Dobrym Mieście

-     Zespołu zabudowy jednorodzinnej nad jez. Wel w Lidzbarku

-     Restrukturyzacji garbarni (wraz z systemem odbioru ścieków) w Lidzbarku

-     Strefy inwestycji produkcyjnych w rejonie Żabiny – Gralewo, gm. Rybno

-     Północnej części miasta Ostródy

-     Miejscowości Siemiany w gm. Iława

-     Zespołu osadniczego m. Iławy (miejsc.: Nowa Wieś i Szałkowo w gm. Iława)

-     Terenów mieszkalno-usługowych w m. Mrągowie

-     Terenów usług turystycznych w m. Mrągowie

-     Terenów mieszkaniowych i usług turystycznych nad jez. Wulpińskim (gm. Gietrzwałd)

-     Terenów mieszkaniowych i usług turystycznych nad Zatoką Gdańską (gm. Puck)

-     Terenów usług turystycznych nad jeziorami Dejguny i Kruklin (gm. Giżycko)

-     Terenów południowej części miasta Olsztyna (Kortowo-Sady).

III.             ZMIANY  MIEJSCOWYCH  PLANÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:  

 

-     gminy Lidzbark

-     miasta Lidzbark

-     gminy  Rybno

-     ośrodka gminnego Rybno

-     gminy Ostróda

-     miasta Ostródy

-     gminy Jeziorany

-     miasta Jeziorany

-     gminy Miłomłyn

-     miasta Miłomłyn

-     gminy Szczytno

-     gminy Dobre Miasto

-     gminy Purda

-     gminy Gietrzwałd

-     miasta Susz

-     gminy Susz

-     gm. Giżycko

 

Zrealizowane obiekty użyteczności publicznej w/g autorskich projektów i nadzoru  BDK s.c.  :

-     Basen z Salą Wielofunkcyjną i Kręgielnią w O.W. - Energopol - Trade w Pasymiu;

-     Basen w Sokółce,

-     Modernizacja Basenu w O.W. Urzędu Rady Ministrów w Łańsku;

-     Modernizacja Banku PBK w Działdowie;

-     Biurowiec Dyrekcji Okręgowej CPN w Olsztynie - Gutkowie;

-     Dom Towarowy; Elbląg ul. Robotnicza;

-     Dom Towarowy; Szczytno ul. Polska;

-     Salon Meblowy; Szczytno ul. Polska;

-     Hotel „Leśna”; Szczytno;

-     Siedziba Oddziału P.P. Totalizator Sportowy; Gdańsk ul. Straganiarska 33;

-     Szkoła Podstawowa - PDPS Żardeniki;

-     Adaptacja pałacu barokowego - PDPS Grazymy;

-     Zakład Poligraficzny LOTTO P.P. Totalizator Sportowy w Zielonej Górze;

-     Przebudowa i Modernizacja Stadionu Leśnego w Olsztynie;

-     Rozbudowa i modernizacja „Hotelu Warmińskiego” w Olsztynie;

-     Kościół akademicki  Olsztyn-Kortowo;

-     Centrum Handlowe WOLA PARK w Warszawie, ul. Górczewska 124;

-     Dom Handlowy DOMAR w Olsztynie, ul. Lubelska;

-    Dom Handlowy RAST w Olsztynie, ul. Lubelska.

 

           

    -=TOB=-